VAROITUKSET

Polttimen käytössä ehdottomasti huomioitavaa!

KÄYTÄ POLTINTA AINA PALAMATTOMALLA TUKEVALLA ALUSTALLA!

POLTTIMEN ULKOKUORI KUUMENEE – ÄLÄ KOSKAAN KOSKE PALAVAAN POLTTIMEEN!

ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ POLTINTA VARTIOIMATTA – PALOPESÄSSÄ ON PALON AIKANA HYVIN KORKEA LÄMPÖTILA JA TULI VOI KARATA MONELLA TAVOIN.

VARAA POLTTIMEN LÄHELLE VESIASTIA, JOTTA VOIT VAHINGON SATTUESSA SAMMUTTAA HIILLOKSEN – HIILLOS EI OLE SUURI MUTTA ERITTÄIN KUUMA!

ÄLÄ TÄYTÄ POLTTIMEN PALOTILAA YLI KOROKEVERKON – PALAVISTA PUISTA PUTOAA HELPOSTI HIILIÄ TAI PALAVIA OSIA POLTTIMEN ULKOPUOLELLE!

SUOJAA PUHALLINOHJAIMEN SÄHKÖJOHDIN TIPPUVILTA KIPINÖILTÄ JA HIILILTÄ – POIKKIPALANUT JOHDIN VOI PILATA RETKESI.

PIDÄ POLTTIMEN YMPÄRILLÄ RIITTÄVÄ SUOJAVÄLI PALAVIIN MATERIAALEIHIN. RETKEILYOLOISSA VARMISTA ETTÄ POLTTIMEN LÄHELLÄ EI OLE PALAVIA VARUSTEITASI KUTEN MAKUUPUSSIA, MAKUUALUSTAA JNE.

NOUDATA ERITYISTÄ VAROVAISUUTTA, JOS SAMASSA TILASSA TAI POLTTIMEN LÄHELLÄ LIIKKUU LAPSIA TAI ELÄIMIÄ – POLTIN ON HENGENVAARALLINEN KAATUESSAAN TAI JOS HIILIÄ PÄÄSEE ULOS PALOPESÄSTÄ!

KÄYTÄ AINA MAHDOLLISIMMAN ALHAISTA PUHALLINNOPEUTTA – LIIAN KORKEAT LIEKIT VOIVAT AIHEUTTAA TURHIA VAARATILANTEITA.

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ POLTINTA TELTASSA! HUOLEHDI RIITTÄVÄSTÄ ILMANVAIHDOSTA KÄYTTÄESSÄSI POLTINTA KODASSA TAI MUISSA SISÄTILOJA VASTAAVISSA OLOISSA!

SIJOITA POLTIN AINA MAHDOLLISIMMAN KAUAS SEINISTÄ TAI KATOSTA – ESIM. KODASSA AINA KODAN KESKELLE!

KUIVALLA PUULLA JA PUHALLUKSELLA POLTIN SAADAAN HELPOSTI KUUMENEMAAN PUNAHEHKUISEKSI – KÄYTÄ SILLOIN ERITYISTÄ HARKINTAA PAINAVIEN KATTILOIDEN ASETTAMISESSA KOROKEVERKON PÄÄLLE!

ANNA HIILIEN SAMMUA TÄYDELLISESTI ENNEN PALOPESÄN TYHJENTÄMISTÄ!

OTA KAIKKI EDELLÄ MAINITTU HUOMIOON – MUTTA MUISTA KUITENKIN AINA NAUTTIA NUOTION RAUHOITTAVASTA VAIKUTUKSESTA – OLITPA SITTEN YKSIN TAI HYVÄSSÄ SEURASSA :-)