Juuvin ideologiaa

Juuvin vahvuuksia

Foto: H.SeppiJuuvia on alusta alkaen kehitetty vaelluskodan lämmittimeksi. Idea syntyi lopullisesti eräällä erittäin sateisella viikon mittaisella vaelluksella: juuri silloin kun lämmittäviä ja kuivattavia tulia eniten kaivattiin, tulenteko olikin kaikkein vaikeinta! Savu kirveli silmiä, eikä pienistä märistä puista juuri lämpöä löytynyt.


Tarvittiin jokin mukana kannettava apuväline polttamaan huonolaatuista puuta vaivattomasti.

Suunnittelun tavoitteet

Juuvi on puupoltin. Nimi kertoo paljon itse käyttötarkoituksesta:
– Juuvissa poltetaan puuta – ei pelkkiä risuja.
– Kyseessä on poltin – ei pelkkä keitin.

Juuvin tuotekehityksen lähtökohtana on ollut saada aikaan puhtaasti palava ”nuotio” joka lämmittää ja valaisee kotaa myös loppusyksyn vaellusreissuilla. Siis juuri silloin kun maasto usein on märkää, puut kosteita ja tulet savuttavia.

Juuvin kehittämisessä keitto-ominaisuudet eivät olekaan olleet ensisijainen kohde, vaan pääpaino on lämmityskäytöllä – ja viihtyvyydellä. Luonnollisesti näillä tehokkailla tulilla valmistetaan kuitenkin myös reissun gourmet-ateriat.

Pieni mutta pippurinen

Juuvista piti tehdä mahdollisimman pieni, jotta sitä olisi mukava kantaa repussa. Mutta sen piti olla myös riittävän iso, jotta sen käyttö olisi mielekästä. Se ei siis saanut olla pelkkä risupoltin, vaan Juuviin tarvittiin riittävä palotila myös isommille oksille ja puunkappaleille.

Juuvi on alusta alkaen ollut käyttäjän tuote: ensin se syntyi omaan tarpeeseen, mutta markkinoille päästyään sen kehittämisessä on koko ajan kuunneltu käyttäjien kokemuksia.

Kotaretkeilyn laajempi kokonaisuus

Lämmitettävän kodan idea on Juuvin myötä saanut uutta tuulta. Kota sisältää majoitteena monia erittäin kilpailukykyisiä ominaisuuksia, joita retkeilijät ja eränkävijät ovat viime vuosina alkaneet arvostaa.

Voidaankin siis puhua ulkoilun uudesta trendistä: kotaretkeilyssä on kyse paljon muustakin kuin pelkän majoitteen valinnasta. Kodan kanssa kulkiessa oleellista on varusteiden toimiva kokonaisuus – oikein valitut varusteet tukevat toisiaan, varsinkin äärioloissa.

Uusi retkeilytapa herättää myös tarpeen uusille välineille. Tällaisessa tuotekehitystyössä käyttäjät ovat arvokkaimpia palautteen antajia.

Juuvin vahvuudet

Juuvin vahvuus pienenä valmistajana on nopea reagoiminen käyttäjien tarpeisiin. Jo kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana käyttäjien palaute on synnyttänyt kaksi uutta tuotetta kodalla retkeilevän avuksi: keittotaso ja kotaorsi. Yrittämisen ideologiana on olla jatkossakin mukana kehittämässä koko kotaretkeilyn ideaa, sekä siihen liittyviä varusteita.

Juuvi on käsityötuote

Laadun takeena on lähes kokonaan omien käsien kautta kulkeva tuotanto: jokainen poltin numeroidaan ja kasataan itse, testikäytetään ja lähetetään asiakkaalle. Alihankkijoita käytetään vain osavalmistuksessa – komponenttien laatu tarkistetaan moneen kertaan kokoonpanon ja testikäytön aikana.

Pienenä valmistajana laatuajattelu jatkuu myös myynnin jälkeen; kun koko valmistusketju tuotekehityksestä testaukseen on samoissa käsissä, saa asiakas vankkaan kokemukseen perustuvaa apua myös mahdollisissa käytön ongelmissa.

Täällä Juuvinkylässä ensiarvoisen tärkeää on jatkossakin saada kuulla käyttäjien tarinoita onnistuneista eräreissuista – niin lähimetsiin kuin niihin kaukaisiin korpimaisemiin.

Juuvissa palaa isokin puu - laitteen ulkoinen koko usein hämää, hyvällä puulla lämmitystehoa riittää isompaankin kotaan!